<BGSOUND src="Nhac Tho 1.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


NGÀY VALENTINE VÀ TÔINgười người vui lễ Valentine
Tôi cũng muốn vui, vui với ai?
Nhớ thuở bạn đời chưa quá cố
Tay trong tay mừng lễ Valentine.

Hiền nội mất rồi, tôi ở vậy
Dầu cô đơn vẫn không hối tiếc
Thà chịu cảnh chăn đơn gối chiếc
Yên thân hơn vương vấn với Tình.

Giãi cơn buồn tôi nhờ men rượu
Rượu giúp tôi đả phá thành sầu
Ngày Tình yêu ai cũng vui say
Chỉ riêng tôi không có Valentine.

. Ngày lễ Valentine 2022.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com