<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.TUYẾT ĐANG RƠI
TRÊN VÙNG HOA THỊNH ĐỐNXin mời quý thân hữu đọc bài thơ tức cảnh,
vừa sáng tác xong để thấy cảnh tuyết
đang rơi trên Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. (TC/Lão Mã Sơn.)

Tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết đang rơi
Hoa Đô trắng xóa một vùng trời
Gác trọ quê người nhìn tuyết đổ
Chợt nghe lòng thương nhớ chơi vơi.

Nhớ cố hương, Thành phố Sài Gòn
Nhớ cố nhân ,người thân, nhớ bạn
Chốn quê nhà, ai mất ai còn?
Bỏ xứ khắp phương trời phiêu bạc?

Mượn men rượu làm vơi nỗi nhớ
Nhưng rượu vào càng nhớ nhiều hơn
Gieo nỗi buồn cho người viễn xứ
Nơi quê người, gác trọ cô đơn.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com