<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


XUÂN NHỚXuân về trên xứ lạ
Nhớ Xuân chốn quê nhà
Nhớ gia tài của Mẹ:
Giàn bầu và líp cải
Vường chuối với bầy gà
Hàng cây bông đậu đủa
Quanh Năm trắng những hoa
Xuân về trên xứ lạ
Lữ khách sống phương xa
Bâng khuâng nhớ Mẹ già


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com