<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.XUÂN VỀ, GỞI NHỚ CHO NHAUEm yêu.
Xa quê nhà, Anh sống đời lữ thứ
Mỗi độ đầu Xuân về trên viễn xứ
Anh nhớ Em nhiều, nhiều lắm Em ơi !
Quê Mẹ Xuân về, Em có nhớ Tôi?Anh yêu.
Một mùa Xuân nữa về trên quê Mẹ
Thêm một Năm ta đã mất nhau rồi
Nhiều đêm khó ngủ, giữa khuya vắng vẻ
Em nhớ Anh nhiều, nhiều lắm Anh ơi!

Trên bốn mươi Năm, từ ngày mất nước
Có hai bạn lòng ôm một nỗi đau
Đất khách, quê nhà bao Năm xa cách
Mỗi độ Xuân Về Gởi Nhớ Cho Nhau.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com