<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏ 91 CÒN VUI
. Thơ Trần Quốc Bảo tự trào.

Chín mốt Tuổi Già, vẫn cứ vui,
Rượu Hồng chúc Thọ, vợ mừng tôi!
Bạn bè như tóc, rơi gần hết,
Huynh đệ theo răng, rụng cả rồi!
Chuyện thế chướng tai, đành điếc lác,
Trò đời gai mắt, giả mù thôi!
Niềm vui Hồng Phúc: "còn Hiền Nội,
Còn Rượu, còn Thơ"... Cảm tạ Trời!
quocbao_30@yahoo.comFree Web Template Provided by A Free Web Template.com