<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


BÀN CỜ QUỐC TẾBàn cờ Quốc tế xưa rầy,
Hơn thua, định bởi những tay cao cờ!
Giống ”Tam Quốc Chí” thuở xưa,
“Khổng Minh, Tào Tháo” bây giờ thiếu chi!

Cũng mưu lược, từng bước đi,
Thí quân, chiếu tướng… khó suy thế cờ!
- 45 năm trước… Ai ngờ,
Mỹ lui quân hết, khỏi bờ Á Châu!Việt Nam, như “con chốt” đầu,
Nước cờ “thí chốt” ai đâu hiểu gì (?.!}
Ngày nay, bình tĩnh mà suy:
Việt Nam thuở ấy, có chi Mỹ cần!

Vừa hao của, vừa tốn quân,
Mỹ bèn “xoay trục”, qua phần Trung Đông!
Chiến lược kỳ bí vô cùng!
Làm cho Cộng sản, vỡ tung cái đầu!

Nga Sô vất “liềm búa” mau!
Kéo theo 10 nước Đông Âu, trở cờ,
Về cùng Thế Giới Tự Do.
Chao ôi! tưởng chuyện … Nằm mơ được Vàng !!!

Riêng phần ”Cộng Hòa Việt Nam”
Làm thân “con chốt”, đành cam thiệt thòi!
“Bàn cờ” chúng nó xóa rồi!
Biết bao giờ mới phục hồi Việt Nam…?

Giới Thiệu Sách Mới

Thi tập
QUÊ HƯƠNG
của Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bao
Hình bìa sách, với câu lục bát, tóm tắt ý thơ toàn tập:
Cúi đầu tạ với QUÊ HƯƠNG
Tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh

Phần nội dung: 250 trang, chứa đựng đầy ắp ba mối tình sâu đậm của tác giả: Tình yêu Quê Hương, Tình thân Bằng hữu và Tình thương gia đình. Sau đây là trích đoạn bài Tựa, của giáo sư Lại Quốc Hùng nói về “Tình yêu Quê Hương” của tác giả:

“ - Trần Quốc Bảo là thi sĩ của “Tình Yêu Quê Hương, Đất Nước” sâu xa, vô bờ bến, lúc nào cũng nặng tình với nước nhà, với vận mệnh dân tộc, nhất là khi nước mất, nhà tan. Trong tập thơ “Quê Hương”, chữ "Quê Hương" đã được lập đi lập lại bao nhiêu lần với những bài thơ như: Quê Hương Tôi Bây Giờ, Cúi Đầu Tạ Với Quê Hương, Mơ Một Quê Hương, Tiếng Gọi Quê Hương; không kể những bài như: Giấc Mộng Hồi Hương, Dâng Hoa Tổ Quốc, Chuyện Buồn Nước Tôi, Con Đường Việt Nam, Tết Nhớ Quê Xưa, Tết Nhớ Quê Hương, Tạ Ơn Đất Mẹ, Tạ Ơn Biển Mẹ v.v… và những bài viết về các quân nhân, liệt nữ VNCH, những chiến sĩ vô danh, những con người đã hy sinh cho lý tường Dân Chủ, Tự Do, Tự Cường của Miền Nam … Mấy ai đã ôm ấp giải đất Việt Nam mỹ miều trong trí óc, tâm hồn như nhà thơ họ Trần…” (Toàn bài Tựa, xin đọc phía dưới)

Kính mời Quí Độc giả đón nhận

Thi tập QUÊ HƯƠNG,

ủng hộ để giúp tác giả có phương tiện ấn loát sáng tác kế tiếp.
Đa tạ.
(Sách, ấn phí $30 kể cả bưu phí).
Địa chỉ liên lạc: TQB - 1912 Rolfe Way – Henrico, VA 23238.
Email: quocbao_30@yahoo.com
. Sách chỉ phổ biến tại Hoa Kỳ. Không gửi ra nước ngoài.
Xin cáo lỗi!.
quocbao_30@yahoo.comFree Web Template Provided by A Free Web Template.com