<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

“BỐN MÙA”

Trần Quốc Bảo dịch cổ thi: TỨ THỜITỨ THỜI
(Cổ Thi)

四 時
春 遊 苔 草 地
夏 賞 綠 荷 池
秋 飲 黃 花 酒
冬 吟 白 雪 诗
古 詩Tứ Thời

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thiCổ Thi (khuyết danh)

Bản dịch (1)

Bốn Mùa

Xuân thăm miền cỏ thơm
Hạ ngắm hồ sen biếc
Thu uống rượu hoàng hoa
Đông ngâm thơ bạch tuyếtPhỏng dịch (2) thể Lục-Bát :

Bốn Mùa

Xuân thăm miền cỏ thơm lành
Hè về, thưởng ngoạn sen xanh ao nhà
Thu sang, uống rượu hoàng hoa
Đông, ngâm vịnh cảnh tuyết sa trắng trời.
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com