<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Thì đành lẽ, Anh là người chiến bại,
Nhưng Anh không chấp nhận lệnh đầu hàng,
Nhắc đến tên Anh, quân thù sợ hãi,
Pháp trường Cần Thơ, Anh đã chết hiên ngang!

Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại,
Nhưng can trường, hùng khí ngất trời cao!
Hôn Quốc Kỳ, chào anh em ở lại,
Viên Đạn cuối cùng … dâng Tổ Quốc Đồng Bào!

Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại,
Ngậm căm hờn trong tù ngục yêu ma,
Lò cải tạo, bày con đường ngang trái,
Son sắt hồn Anh, vẫn Việt Nam Cộng Hòa!

Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại,
Nhưng quyết không ở lại với cộng nô,
Vượt biển, băng rừng thoát ra hải ngoại,
Can trường kinh qua “nỗi chết”, tìm tự do!

Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại,
Thắng thua này, áp đặt bởi ngoại bang!
Đoàn chiến hạm đã hải hành quốc ngoại,
Đến bờ tự do, mới thực sự tan hàng.

Thì đành lẽ, đoàn quân Anh chiến bại,
Thế trận này, âu chỉ tạm thời gian,
Hồn Tổ Quốc Việt Nam, rồi sống lại!
Bóng Cờ Thiêng sẽ vàng rực, khắp Giang san!Giới Thiệu Sách Mới

Thi tập
QUÊ HƯƠNG
của Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bao
Hình bìa sách, với câu lục bát, tóm tắt ý thơ toàn tập:
Cúi đầu tạ với QUÊ HƯƠNG
Tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh

Phần nội dung: 250 trang, chứa đựng đầy ắp ba mối tình sâu đậm của tác giả: Tình yêu Quê Hương, Tình thân Bằng hữu và Tình thương gia đình. Sau đây là trích đoạn bài Tựa, của giáo sư Lại Quốc Hùng nói về “Tình yêu Quê Hương” của tác giả:

“ - Trần Quốc Bảo là thi sĩ của “Tình Yêu Quê Hương, Đất Nước” sâu xa, vô bờ bến, lúc nào cũng nặng tình với nước nhà, với vận mệnh dân tộc, nhất là khi nước mất, nhà tan. Trong tập thơ “Quê Hương”, chữ "Quê Hương" đã được lập đi lập lại bao nhiêu lần với những bài thơ như: Quê Hương Tôi Bây Giờ, Cúi Đầu Tạ Với Quê Hương, Mơ Một Quê Hương, Tiếng Gọi Quê Hương; không kể những bài như: Giấc Mộng Hồi Hương, Dâng Hoa Tổ Quốc, Chuyện Buồn Nước Tôi, Con Đường Việt Nam, Tết Nhớ Quê Xưa, Tết Nhớ Quê Hương, Tạ Ơn Đất Mẹ, Tạ Ơn Biển Mẹ v.v… và những bài viết về các quân nhân, liệt nữ VNCH, những chiến sĩ vô danh, những con người đã hy sinh cho lý tường Dân Chủ, Tự Do, Tự Cường của Miền Nam … Mấy ai đã ôm ấp giải đất Việt Nam mỹ miều trong trí óc, tâm hồn như nhà thơ họ Trần…” (Toàn bài Tựa, xin đọc phía dưới)

Kính mời Quí Độc giả đón nhận

Thi tập QUÊ HƯƠNG,

ủng hộ để giúp tác giả có phương tiện ấn loát sáng tác kế tiếp.
Đa tạ.
(Sách, ấn phí $30 kể cả bưu phí).
Địa chỉ liên lạc: TQB - 1912 Rolfe Way – Henrico, VA 23238.
Email: quocbao_30@yahoo.com
. Sách chỉ phổ biến tại Hoa Kỳ. Không gửi ra nước ngoài.
Xin cáo lỗi!.
quocbao_30@yahoo.comFree Web Template Provided by A Free Web Template.com