<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ ĐỂ QUA CƠN MỘNG
‏‏‏‏‏‏ Cho anh xin sợi tóc huyền
Gió bay vương vít nối liền đôi ta
Cho anh xin chút hương hoa
Quyện đê mê khắp làn da tinh tuyền

Xin em má lúm đồng tiền
Bộ răng ngọc, nụ cười hiền trẻ thơ
Xin em cặp mắt nai tơ
Cánh hồng ngọt lịm bên bờ môi son

Cho anh ôm xiết vai tròn
Để qua cơn mộng vẫn còn có em
Cho anh, em nhé xin thêm
Bàn tay lãng mạn lướt trên phím ngà

Đã đành xuân sẽ phôi pha
Nữa rồi thơ những xót xa với tình
Cầm bằng trọn cuộc phù sinh
Chìm trong tiềm thức, chúng mình có nhau
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com