<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏ ĐỐ VUI CHÚC TẾT
Năm Covid (2020)... mệt rã rời!
Tất niên, xin góp nụ cười “Đố Vui”.Cái gì: “Khó đo nhất đời” ?
Xin thưa: - Lòng dạ con người, khó đo,
Sông sâu còn có kẻ dò,
Làm sao lấy thước, mà đo lòng người (?) !

Cái gì: “Bén nhất trên đời” ?
Xin thưa: - Cái lưỡi con người bất lương,
Giết người sắc bén hơn gươm,
Có khi giết cả Quê hương Đồng bào!

Cái gì: “Cao thật là cao” ?
Thưa: - Lòng ham muốn ước ao của người,
Có một, lại... ước có mười,
Ham danh, ham lợi, đến... Trời cũng ham!

Cái gì: “Xúi dục lòng tham” ?
Xin thưa: - Cặp mắt, nó làm hư thân,
Thấy tiền bạc, thấy mỹ nhân...
Thế là híp mắt!... nhân luân kể gì!

Cái gì: “Nhỏ bé tí ti” ?
Xin thưa: - Ấy cái lương tri con người
Dịch Covid suốt năm trời,
Chung quy cũng bởi con ngưởi vô lương!

Cái gì: “Sáng đẹp như gương” ?
Xin thưa: - Đức hạnh Yêu thương mọi người,
Gặp nhau hãy nở nụ cười,
Yêu người, thì sẽ được người yêu ta!

Cái gì: “ Vạn Phúc Đáo Gia” ?
Xin thưa: - Lời chúc Bạn xa, Bạn gần,
Hai Ngàn Hai Mốt (2021) Tân Xuân,
Nguyện cầu Thượng Đế ban ân dồi dào!
quocbao_30@yahoo.comFree Web Template Provided by A Free Web Template.com