<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Đổi giới tính
‏‏‏‏‏‏Bố mẹ đẻ ra thằng Cu
Lớn lên, sinh tật, sinh hư đổi lòng
Bỏ tiền bơm ngực, độn mông
Tô môi, sửa mũi, gắn lông mi dài

Cái cốt, là đứa con trai
Mang hình con gái choai choai làm gì!
Õng ẹo ra vẻ xếch xi
Bản thân đực rựa, làm chi nên hồn

Giả dối từ đầu đến trôn
Khác gì vỏ ốc, mượn hồn con cua
Đổi thay giới tính, tưởng đùa
Sống mà mang tội, đánh lừa thế gian

Tưởng rằng, chuyện chẳng đáng bàn
Chính là đạo đức nay đang suy đồi.
Phụ huynh trách nhiệm đó thôi!
Phải dạy con cháu, sống đời thiện lương

“Đất, Trời” có luật “Âm, Dương”
“Xã hội” phải giữ cương thường “nữ, nam”
Kìa xem, đến loài thú hoang
Cũng còn trống mái đàng hoàng phân minh

Con người “đổi giới tính” mình,
Thua xa con vật, đáng khinh chừng nào!
Bản thân quí trọng biết bao
Suy điều phải trái, sống sao vẹn toàn!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com