<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Hoài Thu


‏‏‏‏‏‏
Ta vẫn mơ thu vàng thắm tươi,
Hồn thu gieo rắc mộng vào đời
Mà sao thu tới tràn giông tố
Cho lệ thu đong đầy khắp nơi?

Tiếc nuối bao mùa thu dĩ vãng,
Bóng nai ngơ ngác khuất lâu rồi
Rừng thu thơ mộng nay hoang vắng
Ảm đạm mây thu lặng lẽ trôi!

Bốn phương bằng hữu ly tan cả,
“Thu ẩm hoàng hoa tửu” với ai ? (1)
Thu hỡi, chao ôi! nhung nhớ quá!
Chiều thu nghiêng nắng dậu mùng tơi …

Lòng vẫn hoài thu, lòng vẫn đợi,
Một mùa thu đẹp nắng vàng soi
Trên quê hương cũ, trên sông núi
Vận nước thiên thu sẽ phục hồi...

(1) Cổ thi : "Thu ẩm hoàng hoa tửu"
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com