<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ TÂM THƯ GỬI BẠN
‏‏‏‏‏‏ Lâu nay tránh Dịch, nằm nhà
Lòng bồi hồi, nhớ Bạn xa Bạn gần,
Nào Văn-Thi-Hữu tình thân
Nào là, Độc-Giả ân cần mến thương!

Ai xưa, Bạn-học cùng trường,
Và ai, Bạn-Lính biên cương thuở nào!
Tan đàn, chẳng biết nơi nao,
Song Email gửi cho nhau dễ dàng.

Tâm thư, thô thảo một trang,
Kính lời thăm Bạn, đôi hàng vấn an
Cầu mong sức khỏe vẹn toàn
Gia đình hạnh phúc, ngập tràn niềm vui

Hiện nay, đại Dịch khắp nơi,
Muôn phần cẩn trọng; Bạn ơi ở nhà!
Bế môn, mình “tu tại gia”
Tích nhân tích đức, ấy ta tu trì

Đạo tại tâm, lẽ huyền vi
Sức mình tuy chẳng giúp chi cho đời
Song lòng thương mến mọi người
Thì ta khấn nguyện Ơn Trời cứu nguy

Dâng lời cầu Đức Từ Bi,
Ban ơn vô lượng, độ trì thế nhân.
Xua tan Virus hung thần
Cho dân lành đón mùa Xuân thái hòa

Đôi dòng gửi Bạn gần xa
Qua cơn đại Dịch, mong là còn nhau
Vui buồn rồi cũng qua mau,
Nhưng Tình Bằng Hữu, trước sau viên toàn!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com