<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le DinhTiết Trọng Thu

Tiết “trọng thu” rồi … em ở đâu?
Về đây xem rừng lá thay mầu,
Bầy nai ngơ ngác, chờ em đó!
Hoa tuyết đầu mùa, tan rất mau.

Hơi lạnh se se làn gió bấc,
Hàng thông phe phảy tiếng lao xao.
Hồ thu in sắc trời xanh biếc,
Tia nắng ươm mơ ngọn trúc đào.

Lớp lớp lá phong hồng thảm cỏ,
Hồn thu thao thức ở đâu đây?
Mơ hồ nghe tiếng thu trong gió.
Bát ngát tình thu trên bóng mây

Mùa sắp tàn thu … em ở đâu?
Quê Hương chỉ một “tiết u sầu”!
Bên em, nào có thu mơ mộng,
Vàng đã rơi … thu chết đã lâu !
quocbao_30@yahoo.comFree Web Template Provided by A Free Web Template.com