<BGSOUND src="Nhac Truyen Ngan.mp3"> Le Dinh


Thầy Năm chén (2013)

Thằng dân (2013)Chuyện thuở giao thời (2012)Tấm vạc giường (2010)Ông già ngồi bươi đống rác (2009)

Viết Một Chuyện Tình (2009)

Cái mặt (2009)

Cơm nguội (2009)

Thằng khùng (-2009)

Cái loa (2009)

Mài dao mài kéo (2009)Tôi nằm gác tay lên trán (2008)

Con mẹ hàng xóm (2008)

Đèn Trung Thu (2008)

Thằng chó đẻ của má (2008)

Những chuyện nho nhỏ (2008)

Chuyện di tản 1975 (2008)

Xíu (2008)

Người viết mướn (2008)

Giọt mưa trên tóc (2008)

Thằng đi mất biệt (2008)

"Ngụy" ! (2008)

Bài ca vọng cổ (2008)

Thầy Năm Chén (2008)

Thèm ( Audio ) (2008)

Nội (2008)

Cái miệng (2008)

Làm thinh (2008)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com