Quý vị đang thưởng thức Đan Thi, 14 tuổi trình tấu dương cầm, ngày 29-05-2010: Concerto de Québec ở Festival Allard JolietteTrình tấu dương cầm:

ĐAN THILongueuil, QC, Canada


CONCERTO
DE QUÉBEC

ở Festival Allard Joliette

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com