Quý vị đang thưởng thức Video clip Giấc ngủ cô đơn. Sáng tác của Lê Dinh & Anh Bằng. Qua phần trình bày của Như Quỳnh.Tác giảNhạc sĩ

LÊ DINH
&
ANH BẰNG
Trình bàyNHƯ QUỲNHThực hiện Video clip:

BN

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com