Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Tác giảNhạc sĩ Lê Dinh


Montreal, CanadaQuý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Huế buồn. Nhạc và lời: Nhạc sĩ Lê Dinh, Montreal, Canada Qua phần trình bày của Như Quỳnh.

Như Quỳnh
HUẾ BUỒNSáng tác của LÊ DINHThực hiện Video: Lê Duy

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com