Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm

Đừng Quên Em

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: QUỐC DŨNG

Trình bày Video Clip 1: MỸ LỆ


Trình bày Video Clip 2: LÊ DUY


Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Đức quốc


Hòa âm:QUỐC DŨNGTrình bày Video Clip 1:MỸ LỆTrình bày Video Clip 2:LÊ DUY, Montreal, Canada

Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Đức quốc


Trình bày Video Clip 1:

MỸ LỆ


Trình bày Video Clip 2:

LÊ DUY, Montreal, Canada

Link YOUTUBE 1Link YOUTUBE 2


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com