Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
BẠC TIỀN

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ

Trình bày: LÊ DUY

Hòa âm:ANH TÚTrình bày:LÊ DUY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com