Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

BẠC TIỀN

Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Lê Duy (Montreal, Canada)

Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày:Montreal (Canada)Thực hiện Video Clip:

Đoàn Tấn Khang (Montreal Canada)BẠC TIỀN

Sáng tác của Lê Dinh - Hòa Âm: Anh Tú
Trình bày: Lê Duy (Montreal, Canada)
Thực hiện Video Clip: Đoàn Tấn Khang (Montreal, Canada)

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com