Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

BẠC TÌNH

Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Minh LuânMix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Huy Luân

Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal Canada)
Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm: Anh Tú
Trình bày: Huy Luân.
Thực hiện video clip: Đông Miên. Hình ảnh: Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com