Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Bài Tango cung thứ

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh TúTrình bày:Nữ ca sĩ Trang Mỹ DungThực hiện Videoclip:Đông Miên

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com