Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm BÊN CỐC CÀ PHÊ, sáng tác của Lê Dinh, hòa âm Anh Tú. Trình bày: Lê Duy (Montreal, Canada). Thực hiện Video clip: Lê Duy (Montreal, Canada). Hình ảnh: Internet.Hòa âm:

ANH TÚTrình bày & Thực hiện Vdieo Clip:

Montreal, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com