Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Cho em tình buồnThơ: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)
Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Minh LuânMix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Huy Luân

Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal Canada)

CHO EM TÌNH BUỒN

Thơ: Lê Minh Đức (Montreal, Canada).
Sáng tác của Lê Dinh
Hòa âm: Anh Tú
Trình bày: Huy Luân.
Thực hiện video clip: Đông Miên. Hình ảnh: InternetCHO EM TÌNH BUỒN

(Ton nam):
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com