KARAOKE

Đò Đã Sang Sông
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Đò Đã Sang Sông
Karaoke (Ton nam):
Đò Đã Sang Sông

Khắc Dũng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com