Quý vị đang thưởng thức Clip nhạc Đừng quên em, nhạc và lời của Lê Dinh. Hòa âm: Quốc Dũng, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada. Thực hiện Video: Lê Duy. Hình ảnh: InternetNhạc và lời:LÊ DINHHòa âm:QUỐC DŨNGTrình bày:LÊ DUY

Montreal, CanadaThực hiện Video:

Lê DuyHình ảnh:

InternetFree Web Template Provided by A Free Web Template.com