Quý vị đang thưởng thức chương trình:

Hãy nghe tôi hát
do Đài Truyền Hình Vĩnh Long (VN) thực hiện
Chủ đề: Nhạc sĩ Lê Dinh
‏‏‏‏‏‏ Hãy nghe tôi hát
‏‏‏‏‏‏ Chủ đề: Nhạc sĩ LÊ DINH‏‏‏‏‏‏ Hãy nghe tôi hát phiên bản Nhạc sĩ chủ đề - Nơi mà những tình khúc nổi tiếng nhất của các nhạc sĩ tên tuổi được một thế hệ ca sĩ trẻ thể hiện đầy mới mẻ và sáng tạo.
PHẦN 1:
PHẦN 2:Free Web Template Provided by A Free Web Template.com