Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
In The Name Of Peace

Lời: NGUYỄN P. THÚY
Nhạc: LÊ DINH.

Hòa âm: QUỐC DŨNG
Trình bày: TƯỜNG VI ( Toronto )


Thực hiện Video Clip: ĐÔNG MIÊN, Montreal, Canada
Hình ảnh: Internet


Lời:

NGUYỄN P. THÚY

Hòa âm:QUỐC DŨNGTrình bày:TƯỜNG VI
( Toronto )

Thực hiện Video Clip: Đông Miên, Montreal, Canada

Hình ảnh: Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com