Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Khúc Tình Ca Buồn

Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Minh ThảoMix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal Canada)

Khúc Tình Ca Buồn

Sáng tác của Lê Dinh - Hòa Âm: Anh Tú
Trình bày: Minh Thảo.
Thực hiện video clip: Đông Miên. Hình ảnh: InternetFree Web Template Provided by A Free Web Template.com