Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

LÁ THƯ QUÊ NHÀ

Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Nam ca sĩ Khắc Dũng

Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Nam ca sĩ Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip:


KHẮC DŨNG:

KARAOKE:


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com