Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm LỜI KHẤN CẦU !
Sáng tác của Lê Dinh.
Trình bày: Lê Duy


Thực hiện Video Clip: Lê Duy, Montreal, Canada
Hình ảnh: Internet


Trình bày:LÊ DUY

Thực hiện Video Clip: Lê Duy, Montreal, Canada

Hình ảnh: Internet
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com