Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm MẶC CHO GIÓ MƯA.
Sáng tác của Lê Dinh.
Hòa âm Anh Tú. Trình bày: Lê Duy (Montreal, Canada).
Thực hiện Video clip: Lê Duy (Montreal, Canada).
Hình ảnh: Internet.
Hòa âm:ANH TÚTrình bày & Thực hiện Video Clip:LÊ DUY

Montreal, CanadaHình ảnh: INTERNET


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com