Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm MẶC CHO GIÓ MƯA, sáng tác của Lê Dinh, hòa âm Anh Tú. Trình bày: Nữ ca sĩ Hương Giang. Thực hiện Video clip: Lê Duy (Montreal, Canada). Hình ảnh: Internet.Hòa âm:ANH TÚTrình bày:

Thực hiện Video Clip:

Montreal, CanadaHình ảnh: INTERNET


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com