Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
MEN ĐẮNG

Sáng tác của LÊ DINH.

Trình bày: MINH THẢO

Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:MINH THẢO

Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com