Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Ngỡ Như Là Chiêm Bao

Sáng tác cuối đời đã hoàn thành của Ns LÊ DINH
qua phần trình bày của Nam ca sĩ Ân Thiên Vỹ

Trình bày: Nam ca sĩ Ân Thiên Vỹ

Ngỡ Như Là Chiêm Bao

Ca khúc đã hoàn thành của Nhạc sĩ Lê Dinh
trước khi qua đời
do Ca sĩ Ân Thiên Vỹ trình bày

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com