Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:
Người yêu áo trắng

sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của
Phương Ngọc Châu và Mạnh Quỳnh









Mix và hòa âm: Anh Tú





Trình bày:

Phương Ngọc Châu và Mạnh Quỳnh







Thực hiện Video Clip:










































































































‏‏‏‏‏‏ NGƯỜI YÊU ÁO TRẮNG










































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com