Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
NHỚ HOÀI

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: QUỐC DŨNG

Trình bày: LÊ DUY

Background: XUÂN THẢO & MIÊN THÚY

Thực hiện Video Clip: Lê Duy (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:

Quốc DũngTrình bày:LÊ DUY. Montreal, Canada

Thực hiện Video Clip: Lê Duy (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet
Nhớ hòai by doantankhang

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com