Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

NHỚ MỘT ÁNH SAO

Sáng tác của LÊ DINH

Trình bày: BĂNG TÂM


Executive Producers: Paul Huỳnh & Marie Tô - Director: Duy Tín.
Actor: Luân Vũ - DOP: Huỳnh Nguyễn.
Camera Operator: Trung Bode- Assistant Cameraman: Khắc Luận & Huy Nguyễn.
Editor & Colorist: Ken Phạm - Lighting: Hải Minh.
Make-Up: Ngọc Nguyễn - Assistant: Lộc Lê


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com