Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Nửa Đoạn Tình Yêu
sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung

Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Ca sĩ Trang Mỹ Dung

Thực hiện Video Clip:


‏‏‏‏‏‏ NỬA ĐOẠN TÌNH YÊU

‏‏‏‏‏‏ Sáng tác của Lê Dinh - Trình bày: Nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com