Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
ƠN MẸ

Sáng tác của LÊ DINH.

Trình bày: TRANG MỸ DUNG

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:TRANG MỸ DUNG

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: InternetFree Web Template Provided by A Free Web Template.com