Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

SÀIGÒN CÒN MÃI TRONG TÔI

Sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Nam ca sĩ Khắc Dũng

Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Nam ca sĩ Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip:

Sài Gòn còn mãi trong tôi

Sáng tác của Lê Dinh - Trình bày: Nam ca sĩ Khắc Dũng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com