Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
THUỞ HỌC TRÒ

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm và thâu thanh: LÊ DUY

Trình bày: XUÂN THẢO

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:LÊ DUYTrình bày:XUÂN THẢO. Montreal, Canada

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com