Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

THƯƠNG CHA

Sáng tác của LÊ DINH

Mix và hòa âm: Lê Duy

(Montreal, Canada)Trình bày:
Yến Thu - Lê Duy - Yến Thy (Montreal, Canada)Thực hiện Video Clip:

Đông Miên (Montreal Canada)

Sáng tác của Lê Dinh
Mix và Hòa âm: Lê Duy
Trình bày: Yến Thu - Lê Duy - Yến Thy (Montreal, Canada)
Thực hiện Video Clip: Đông Miên (Montreal, Canada)
Video này được thực hiện nhân ngày giỗ đầu
của Ba chúng tôi 09/11/2021:
Nhạc sĩ Lê Dinh (1934-2020)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com