Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Tình thư

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh TúTrình bày:Nam ca sĩ Khắc DũngPhim trường

MP Films
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com