Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
TUY XA NGHÌN TRÙNG

Sáng tác của LÊ DINH.

Trình bày: KHẮC DŨNG

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet










Hòa âm:



ANH TÚ



Trình bày:



KHẮC DŨNG





Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức (Montreal, Canada)

Hình ảnh: Internet































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com