Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Vui Buồn Coi Có Như Không

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Lê Duy (Montreal)
Background Vocal: Xuân Thảo & Hồng Diễm

Thực hiện Video Clip: Lê Duy

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:LÊ DUYBackground Vocal:XUÂN THẢO - HỒNG DIỄM

Thực hiện Video Clip: Lê Duy

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com