Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

XA VÙNG KỶ NIỆM
sáng tác của LÊ DINH
qua phần trình bày của Minh Thảo

Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip:


‏‏‏‏‏‏ XA VÙNG KỶ NIỆM

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com