Lời Thơ: Từ Nguyễn

Hòa âm: Võ Công Diên

Trình bày: Quốc Duy

Thực hiện video clip: Minh Hồ & Minh Hồ Đào


Lời Thơ: Từ Nguyễn / Nhạc: Lê Mộng Nguyên

Hòa âm: Võ Công Diên / Trình bày: Quốc Duy

Thực hiện video clip: Minh Hồ & Minh Hồ ĐàoParis, France

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com