Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời vĩnh biệt. Sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Hòa âm: Quốc Dũng. Bảo Yến trình bày.Nhạc sĩ Lê Dinh


Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bày: Bảo Yến

LỜI VĨNH BIỆT

Sáng tác của: LÊ DINH

Hòa âm: Quốc Dũng - Trình bày: Bảo Yến

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com