Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

MƯA ĐẦU MÙA

Sáng tác của Nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngNhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngTrình bày:Tâm ThưHòa âm:

Nhạc sĩ Đặng Vương Quân


MƯA ĐẦU MÙA


Nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com